Veelgestelde vragen

Wanneer uw huisarts u een Eerstelijnspsychologisch (ELP) voorschrift aflevert heeft u bij psychologen die lid zijn van de conventie recht op een aantal sessies tegen een verlaagd tarief. Momenteel is de conventie nog steeds een proefproject met een beperkt budget. Slechts tussen 10 en 30 % van de psychologen in België zijn aangesloten.

Ik ben momenteel GEEN lid van de conventie.

Aangezien ik niet geconventioneerd ben is uw eventuele terugbetaling afhankelijk van uw ziekenfonds. Sommige ziekenfondsen beperken hun terugbetaling op basis van het totaal aantal sessies. Bij andere is er een aantal toegelaten sessies per kalenderjaar.

Op dit moment is het nog niet mogelijk voor psychologen om deze sessies elektronisch te valideren. U dient nog steeds het juiste document via de site van uw ziekenfonds te bekomen en af te printen. Op die manier kan ik het na elke sessie afstempelen. Na afronding van de therapie is het niet langer mogelijk om dit document te laten invullen. Gelieve dit dus steeds mee te brengen aub!

Neen, op dit moment niet. Ik heb in het verleden koppels begeleid. Dit heeft me waardevolle momenten met hen opgeleverd. Momenteel leg ik me echter vooral toe op individuele psychotherapeutische gesprekken.

Voor kinderen en jongeren voorzie ik standaard tijd op woensdagvoormiddag. Een aanwezigheidsattest kan voorzien worden.

De rubriek Praktijk Aanbod biedt een overzicht van de meest voorkomende thema’s die in de praktijk behandeld worden. Uiteindelijke aanvaarding van uw aanvraag is afhankelijk van de individuele factoren van uw aanmeldingsvraag.

Ja, de gemiddelde tijd tussen een aanmelding en eventuele eerste afspraak varieert tussen de vier en de zes weken.

In België is het wettelijk verplicht om als psycholoog geregistreerd te zijn bij de Psychologencommissie. Zonder deze registratie mag het beroep van psycholoog niet worden uitgeoefend. Het is steeds mogelijk om de erkenning van uw psycholoog na te kijken via deze link.

Als u graag therapie wil opstarten verloopt dit in een aantal stappen:

  • U klikt op  “Aanmelden voor een eerste consult“of de knop op de contactpagina.
  • U vult het intakeformulier in met alle gevraagde gegevens.
  • U krijgt hierop binnen een periode van vijf werkdagen een antwoord.
  • Bij aanvaarding van uw aanmelding krijgt u een datumvoorstel voor de eerste afspraak.
  • Wanneer u het afspraakmoment bevestigd volgt er een email met praktische gegevens en betaalinformatie
    (een intakegesprek is altijd op voorhand te betalen omwille van het feit dat uw dossier wordt opgestart).
  • Slechts na ontvangst van uw betaling is uw afspraak definitief

Vervolgafspraken worden ingepland aan het einde van het gesprek in overleg met de therapeut.

In een werkweek kan u een antwoord binnen de drie werkdagen verwachten, uitgezonderd zaterdag en zondag. Indien u na zeven werkdagen geen antwoord ontvangen heeft, dan kan het zijn dat uw email in spam terecht gekomen is. Indien u een out-of-office ontvangt, wil dit zeggen dat u na mijn terugkeer een antwoord kan ontvangen, dit kan langer dan zeven werkdagen zijn.

Indien u kiest voor deze therapievorm, zal u een mail krijgen met daarin de link voor het beveiligde, online platform. U hoeft niets te installeren, u klikt gewoon op de link en dan komt in in de online wachtzaal terecht.

Opgelet, voor een online therapiegesprek dient de betaling op voorhand voldaan te worden.

U betaalt bij voorkeur met Payconiq. Andere mogelijkheden zijn een instant overschrijving of gepast cash geld.

U betaalt voorafgaand aan het eerste gesprek via online overschrijving. Enkel na de betaling is uw afspraak definitief. U krijgt hier GEEN extra bevestiging via het agendasysteem. Alle vervolggesprekken, betaalt u aan het einde van het gesprek.

Ja, u kan uw afspraak zelf via het agendasysteem annuleren. Dit kan tot maximaal 24u op voorhand. Gelieve wel op te letten dat u de afspraak wel degelijk annuleert en niet enkel een nieuwe maakt.

Ja, het agendasysteem laat toe om uw afspraak te verplaatsen in plaats van te annuleren. Let op, u kan je afspraak niet steeds verplaatsen, hier staat ook een gelimiteerd aantal keren op.

Dit is niet meer mogelijk via het agendasysteem. U dient mij hiervoor te verwittigen. Er kunnen onverwachte zaken gebeuren zoals ziekte of overmacht. Bij een te laat of niet geannuleerde afspraak wordt de sessie volledig aangerekend, tenzij u een bewijs van overmacht kan voorleggen (ziektebriefje, overlijdensbericht, ….).

Om uw privacy en die van de andere cliënten te kunnen garanderen wordt u gevraagd om niet vroeger dan 15 minuten voor uw afspraak in de wachtzaal plaats te nemen.

Als u minder dan een kwartier vertraging hebt kan de afspraak nog doorgaan. Het einduur blijft echter onveranderd om de planning van de andere cliënten zoveel mogelijk respecteren.
Gelieve dit wel altijd telefonisch te laten weten op het nummer 0472/69.40.15

Scroll to Top